โอนเงินเข้าบัญชี

หลังโอนเงินเข้าบัญชี ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ Email: ktviewer@gmail.com หรือทาง Line ID: ktviewer