NVR IP WIFI KENPRO

เครื่องบันทึกกล้องIP รองรับกล้องIP Camera ที่ความละเอียด 1-5MP ขึ้นอยู่กับสเป็คของเครื่อง รองรับจำนวนกล้องตั้งแต่ 4-32 กล้อง ใช้สายแลนเป็นตัวนำสัญญาณ ปัจจุบันมีเครื่องระบบ IP Hybrid สามารถรองรับกล้องIP และกล้องอนาล็อกในเครื่องเดียวกัน และยังพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถรองรับกล้องได้หลากหลายยิ่งขึ้น เครื่องบันทึก hybrid เป็นเครื่องบันทึกที่รองรับกล้อง IP Camera และกล้องอนาล็อกแบบใช้สาย RG6U รุ่นแรกๆ สามารถใช้งานกล้องร่วมกันได้ โดยจะมีโหมดให้เลือกว่าจะใช้กล้องอนาล็อกกี่ตัวและกล้องกล้อง IP กี่ตัว โดยเลือกจากเมนูจัดการกล้องในเครื่องบันทึก ในส่วนการใช้งานอื่นๆจะเหมือนกับเครื่องบันทึกทั่วไป

สนใจสอบถามสินค้าติดต่อ 0818430659 LINE ID:ktviewer Email:ktviewer@gmail.com

NVR IP WIFI KENPRO

 • KP-NVR0415PNV 4CH
  7,100.00 ฿
 • KP-NVR0815PNV 8CH
  9,800.00 ฿
 • KP-NVR0825PNV 8CH
  14,900.00 ฿
 • KP-NVR1625NV 16CH
  14,900.00 ฿
 • KP-NVR1625P16NV 16CH
  19,900.00 ฿
 • KP-NVR3245NV 32CH
  35,000.00 ฿
 • KP-NVR6485NV 64CH
  51,000.00 ฿
Visitors: 158,458