คลิ๊ปการใช้งานสินค้า

คลิ๊ปการใช้งานเปิดประตูคีย์การ์ดผ่านแอป

ติดตั้งแผงส่งสัญญาณรีโมทใน Power

วิธีใช้งานเครื่องทาบบัตร KT-K100

วิธีต่อสายใช้งานรุ่น KT-K100 Power 3A

วิธีประกอบแม่เหล็ก 600P

ชุดคีย์การ์ดประตูบานเปลือย

วิธีใช้งานเครื่องสแกนนิ้ว X6

วิธีใช้งานเครื่องสแกนนิ้ว X8

วิธีประกอบแม่เหล็กบานคู่

ต่อใช้งานกลอนไฟฟ้าบานเรียบ

วิธีต่อสายคีย์การ์ดรุ่น KT-K600C

ชุดประตูคีย์การ์ไร้สาย

วิธีใช้งานเครื่องทาบบัตรรุ่น KT-K700 Power 5A

วิธีต่อสายเครื่องทาบบัตรรุ่น KT-K700 Power 3A

วิธีใช้งานเครื่องทาบบัตรรุ่น MC-T11P

วิธีใช้งานเครื่องทาบบัตร รุ่น KT-T10

วิธีต่อสายใช้งานเครื่อง รุ่น KT-T22

วิธีต่อสายใช้งานเครื่อง รุ่น KU-K03

ต่อสายใช้งานเครื่องทาบบัตรรุ่น MC-T11P Power 5A

ต่อสายใช้งานเครื่องทาบบัตรรุ่น MC-T11P Power 3A

ต่อสายชุดรีโมทควบคุมประตูคีย์การ์ด

วิธีต่อสายเซนเซอร์แจ้งเตือนเปิดประตูค้าง

การใช้งานขาหมุนกล้อง PTZ กับ คีย์บอร์ด

การใช้งานขาหมุนกล้อง PTZ กับ DVR NVR

การใช้งานขาหมุนกล้อง PTZ มีรีโมท

การใช้งานมอเตอร์หมุนกล้อง กับ กล่องควบคุม

ต่อสาย Emergency Break glass

วิธีใช้งานเครื่องทาบบัตร สแกนน้ิ้ว S7-S8   

การติดตั้งกลอนดิจิตอล                            

ต่อสายใช้งานเครื่อง S7-S8               

ต่อบัซเซอร์แจ้งเตือนกับแม่เหล็ก 5 สาย    

ใช้งานเครื่องทาบบัตรรุ่น SC601                     

ต่อสายแจ้งเตือนเปิดประตู SC601                  

ต่อสายใช้งานเครื่องทาบบัตรรุ่น SC601                          

ใช้งานเครื่องสแกนนิ้ว Lanboson     

ใช้งานเครื่องทาบบัตรรุ่น K1201EM ep1              

ใช้งานเครื่องทาบบัตร K1201EM ep2                        

กล่องตัดไฟด้วยบัตรคีย์การ์ด        

ใช้งานชุดคีย์การ์ดไร้สาย  

Visitors: 260,668