Emergency Break Glass

รหัสสินค้า : Emergency Break Glass

ราคา

350.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 350.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Emergency Break Glass

กล่องตัดไฟแม่เหล็กประตูคีย์การ์ด ใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ทุบกระจกเพื่อตัดไฟแม่เหล็กหรือกลอนไฟฟ้า

การทำงานของกล่องตัดไฟ ต้องเดินสายไฟที่จ่ายให้แม่เหล็กมาเข้าตัวกล่องแล้วออกจากตัวกล่องไปเข้าแม่เหล็ก

หลักการทำงานของกล่องเมื่อทุบกระจกแตกสวิทซ์ที่อยู่ด้านในกล่องจะตัดไฟที่ไปเลี้ยงแม่เหล็ก หรือกลอนประตูไฟฟ้า

ทำให้สามารถเปิดประตูได้ทันทีและจะไม่ต่อวงจรอีกจนกว่าจะเปลี่ยนกระจกหรือกล่องตัดไฟใหม่ ตัวกล่องจะมีกุญแจ

ไว้ให้เพื่อทดสอบว่าตัวสวิทซ์ในกล่องทำงานหรือไม่โดยการเสียบกุญแจเข้าไป กล่องจะตัดไฟแม่เหล็กทันที

สอบถามข้อมูลสินได้ทาง Line ID: ktviewer

หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนที่นี่

 

หรือโทร 0818430659

 

Visitors: 254,891