NVR IP WIFI HIVIEW

เครื่องบันทึกกล้องIP รองรับกล้องIP Camera ที่ความละเอียด 1-5MP ขึ้นอยู่กับสเป็คของเครื่อง รองรับจำนวนกล้องตั้งแต่ 4-32 กล้อง ใช้สายแลนเป็นตัวนำสัญญาณ ปัจจุบันมีเครื่องระบบ IP Hybrid สามารถรองรับกล้องIP และกล้องอนาล็อกในเครื่องเดียวกัน และยังพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถรองรับกล้องได้หลากหลายยิ่งขึ้นเครื่องบันทึก hybrid เป็นเครื่องบันทึกที่รองรับกล้อง IP Camera และกล้องอนาล็อกแบบใช้สาย RG6U รุ่นแรกๆ สามารถใช้งานกล้องร่วมกันได้ โดยจะมีโหมดให้เลือกว่าจะใช้กล้องอนาล็อกกี่ตัวและกล้องกล้อง IP กี่ตัว โดยเลือกจากเมนูจัดการกล้องในเครื่องบันทึก ในส่วนการใช้งานอื่นๆจะเหมือนกับเครื่องบันทึกทั่วไป

สนใจสอบถามสินค้าติดต่อ 0818430659 LINE ID:ktviewer Email:ktviewer@gmail.com

NVR IP WIFI HIVIEW

 • NVR 16CH HP-8925H2
  0.00 ฿
 • HMP-8804NE 4CH
  2,316.00 ฿
 • NVR 4CH HP-9704H1
  3,300.00 ฿
 • NVR HP-9704 4CH
  3,676.00 ฿
 • Hmp-8808N 8CH
  3,854.00 ฿
 • Hmp-8804N 4CH
  3,950.00 ฿
 • NVR 8CH HP-9708H1
  4,300.00 ฿
 • NVR HP-9708 8CH
  4,696.00 ฿
 • HP-7808 8CH
  5,538.00 ฿
 • HP-2204 4CH
  5,850.00 ฿
 • Hmp-8816N 16CH
  7,114.00 ฿
 • HP-2209 9CH
  7,200.00 ฿
 • NVR 16CH HP-8916H2
  7,450.00 ฿
 • HP-9404 4CH
  7,850.00 ฿
 • Hmp-8824N 24/32CH
  8,136.00 ฿
 • HP-2216 16CH
  8,500.00 ฿
 • HP-7816H2 16CH
  8,760.00 ฿
 • HP-9408 8CH
  10,100.00 ฿
 • HP-9716H2-AI 16CH
  12,664.00 ฿
 • HP-9504PE 4CH
  14,200.00 ฿
 • HP-9716H2 16CH
  14,366.00 ฿
 • HP-9516 16CH
  15,870.00 ฿
 • 32CH HP-8932H4
  18,700.00 ฿
 • HP-2232 32CH
  19,260.00 ฿
Visitors: 199,699