NVR IP HIVIEW

เครื่องบันทึกกล้องIP รองรับกล้องIP Camera ที่ความละเอียด 1-5MP ขึ้นอยู่กับสเป็คของเครื่อง รองรับจำนวนกล้องตั้งแต่ 4-32 กล้อง ใช้สายแลนเป็นตัวนำสัญญาณ ปัจจุบันมีเครื่องระบบ IP Hybrid สามารถรองรับกล้องIP และกล้องอนาล็อกในเครื่องเดียวกัน และยังพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถรองรับกล้องได้หลากหลายยิ่งขึ้นเครื่องบันทึก hybrid เป็นเครื่องบันทึกที่รองรับกล้อง IP Camera และกล้องอนาล็อกแบบใช้สาย RG6U รุ่นแรกๆ สามารถใช้งานกล้องร่วมกันได้ โดยจะมีโหมดให้เลือกว่าจะใช้กล้องอนาล็อกกี่ตัวและกล้องกล้อง IP กี่ตัว โดยเลือกจากเมนูจัดการกล้องในเครื่องบันทึก ในส่วนการใช้งานอื่นๆจะเหมือนกับเครื่องบันทึกทั่วไป

สนใจสอบถามสินค้าติดต่อ 0818430659 LINE ID:ktviewer Email:ktviewer@gmail.com

NVR IP WIFI HIVIEW

 • เครื่องบันทึก NVR 128Ch HP-97128H16
  0.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 8 ช่อง HP-8909
  3,000.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 10 ช่อง HP-8910
  3,100.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 4Ch HP-9704
  3,900.00 ฿
 • เครื่องบันทึก 16 ช่อง HP-5616
  4,300.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 8Ch HP-9708
  4,700.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 8 Ch HP-7808
  5,200.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 16 ช่อง HP-8916H2
  6,600.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 16 Ch HP-7816H2
  8,100.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 16Ch HP-9716H2
  8,600.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 25 Ch HP-8925H2
  8,900.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 8 Ch HP-9708-AI
  9,000.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 32Ch HP-8932H2
  10,300.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 16 Ch HP-9716H2-AI
  13,300.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 32Ch HP-9732H4
  17,400.00 ฿
 • เครื่องบันทึก 32 ช่อง รองรับ 4K HP-8932H4
  24,400.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 32Ch HP-7832H8
  30,400.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR AI 32Ch HP-9732H8-AI
  36,900.00 ฿
 • เครื่องบันทึก NVR 64Ch HP-9764H16
  79,000.00 ฿
Visitors: 210,445